Sertifikatai

Turimi įmonės sertifikatai:

Kokybės vadybos sistemos sertifikatas (LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015));

Aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikatas (LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015));

Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos sertifikatas (LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018));

Normaliojo betono eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. SPSC-8878A.